PRZEWORNO(1) |
Przeworno1

Nazwa:

Forma podstawowa: Przeworno

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

wieś gminna

Klasa toponimu:

choronimy

SENGŚ:

tom 11, strona 43

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. strzelin., woj. dlnśl.(2004)

Lokalizacja opisowa: strzelin., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
[2000] SpisM II 74
1982 Wyk III 64
1967 PRL 928
URM 17-48 (MP 5368)
(1297 Antiquum preworn, 1318 Priworn, 1431 Breborn) Prieborn 1845 K45 511
Gut Preverno 1292 CS VII/3 165
Landgut Prevorno 1333 CS XXII 177
Prevorno 1335 CS XXIX 34
Prevorno 1264 CS VII/2 129
Preworn 1297 CS VII/3 250
Priborn 1743 WAPWr1 125
Priborn - Przybór LDykc 13
Prieborn 1908 SOV08 217
Prieborn 1783 Z I/1 64
Prieborn 1941 SOV41 297
Prieborn, sl. Preworn 1887 A87 46
Przeworno 1951 R s.v.
Przybór, Prieborn 1896 D96 134
Przybór, Prieborn 1900 Myc 43, 78
de Pryworn 1317 CS XVIII 41
v. Preworn 1288 CS VII/3 110
v. Pribor 1316 CS XVIII 25