PRZERĘBLA(1) |
Przerębla1

Nazwa:

Forma podstawowa: Przerębla

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

strumyk

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 11, strona 40

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM (MP 5665)
1983 HO 51
1951 R s.v.