PRZEŁOM BARDZKI(1) |
Przełom Bardzki1

Nazwa:

Forma podstawowa: Przełom Bardzki

Dopełniacz: -u -ego

Charakterystyka obiektu:

przełom

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

przełom Nysy Kłodzkiej na wysokości Barda

SENGŚ:

tom 11, strona 39

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. ząb., woj. dlnśl.(2004)

Lokalizacja opisowa: ząb., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1993 SGTS 12 195

Etymologia:

Chrzest nazewniczy Komisji URM nawiązuje do n. Góry Bardzkie. Niem. Neisse Durchbruch ‛nyski przełom’; Neisse-pol. Nysa; der Durchbruch ‛przełom górski (stworzony przez rzekę)’.