PRZEDNIA PŁOŃ(1) |
Przednia Płoń1

Nazwa:

Forma podstawowa: Przednia Płoń

Dopełniacz: -ej -ni

Charakterystyka obiektu:

polana

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 11, strona 29

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Bialskie, Sudety Wsch.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Przednia Płoń Mazurski