PRZEDNI WĄDÓŁ(1) |
Przedni Wądół1

Nazwa:

Forma podstawowa: Przedni Wądół

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

część doliny

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

górna cz. doliny Przednika (l. dopł. Długiego Potoku, Ożarskiego Potoku), pow. ząb., dlnśl.

SENGŚ:

tom 11, strona 29

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Ożarskiego Potoku), pow. ząb., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1993 SGTS 12 190

Etymologia:

N. pol. tłumaczy niem. Vorder Grund ‛przednie pole’, por. wądół ‛dolina’.