PRUSKI LAS(1) |
Pruski Las1

Nazwa:

Forma podstawowa: Pruski Las

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

las

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 11, strona 22

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. strzelin., woj. dlnśl.(2004)

Lokalizacja opisowa: Borów, strzelin., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 23-20 (MP 5267)