PRAWOCIN(1) |
Prawocin1

Nazwa:

Forma podstawowa: Prawocin

Dopełniacz: -a

Warianty nazw Przewozin

Charakterystyka obiektu:

przysiółek

Klasa toponimu:

ojkonimy

SENGŚ:

tom 11, strona 11

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Święta Katarzyna, pow. wroc., woj. dlnśl.(2004)

Lokalizacja opisowa: Święta Katarzyna, wroc., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1967 PRL 916
1982 Wyk III 46
(1369 Prawocin) Probotschine 1845 K45 513
Prawacino 1271 CS VII/2 190
Prawaczyn 1382 CS XIV 49
Prawocin 1951 R s.v.
Prawocin, Probotschine 1900 Myc 43
Prawoczino 1300~ CS XIV 49
Probotschin 1743 WAPWr1 63
Probotschin 1666 J I 400
Probotschine 1795 Z XII 204
Probotschine, Pravocin 1887 A87 46
Probotschine, Proboszczowo 1896 D96 111
Probotschine, j. Probstaue 1941 SOV41 298
Probstaue 1937 AOrt
Przewozin URM 53-40 (MP 4968)
n. prz. Przewozin 1945 SicI