POPÓWKA(4) |
Popówka4

Nazwa:

Forma podstawowa: Popówka

Dopełniacz: -i

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

las i pastwisko

Atrybuty obiektu:

las i pastwisko w Szczytkowicach

SENGŚ:

tom 10, strona 137

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Trzebnica, pow. trzeb., woj. dlnśl. (2016)

Lokalizacja opisowa: Trzebnica, trzeb., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Die Papufke 1821 WAPWr 2, 62

Etymologia:

N. powojenna Pop-ówka : pop to częściowe tłumaczenie n. niem. zawierających w 1. członie wyraz Pfaffe ‛ksiądz, klecha’: Pfaffengrund ‛księżowskie pole’; der Grund ‛pole, ziemia’; Pfaffensteine ‛księżowskie skały’; die Steine ‛skały, kamienie’; Pfaffen Mühlgraben ‛księżowski potok, rów’; der Mühlgraben ‛młynówka, rów przy młynie, struga, potok’; Pfaffenlehne ‛księżowskie zbocze’; die Lehne ‛zbocze góry’.