POPÓWKA(4) |
Popówka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Popówka

Dopełniacz: -i

Warianty nazw Popów

Charakterystyka obiektu:

skałka

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

skałka pod Mnichami

SENGŚ:

tom 10, strona 137

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Rudawy Janowickie, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Popówka, też Popów, Pfaffensteine, Pfaffengrund 1998 SGTS 5 228

Etymologia:

N. powojenna Pop-ówka : pop to częściowe tłumaczenie n. niem. zawierających w 1. członie wyraz Pfaffe ‛ksiądz, klecha’: Pfaffengrund ‛księżowskie pole’; der Grund ‛pole, ziemia’; Pfaffensteine ‛księżowskie skały’; die Steine ‛skały, kamienie’; Pfaffen Mühlgraben ‛księżowski potok, rów’; der Mühlgraben ‛młynówka, rów przy młynie, struga, potok’; Pfaffenlehne ‛księżowskie zbocze’; die Lehne ‛zbocze góry’.