POPIELNY GRZBIET(1) |
Popielny Grzbiet1

Nazwa:

Forma podstawowa: Popielny Grzbiet

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

ramię

Klasa toponimu:

hydronimy

Atrybuty obiektu:

boczne ramię Popielaka na wysokości 600-700 m

SENGŚ:

tom 10, strona 134

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Sowie, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Popielny Grzbiet, Ascherkam 1995 SGTS 11 304

Etymologia:

Nowa n. złożona ustalona po 1945 r. jako dokładne tłumaczenie n. niem. Ascher Kamm, die Asche ‛popiół’; der Kamm ‛grzebień’, metaf. ‛grzbiet górski’.