POLSKA DROGA KRZYŻOWA(1) |
Polska Droga Krzyżowa1

Nazwa:

Forma podstawowa: Polska Droga Krzyżowa

Dopełniacz: -ej -i -ej

Warianty nazw Polska Ścieżka

Charakterystyka obiektu:

ścieżka

Klasa toponimu:

hodonimy

Atrybuty obiektu:

leśna ścieżka z Janowca na szczyt Kalwarii w Bardzie

SENGŚ:

tom 10, strona 125

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Bardzkie, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Polska Droga Krzyżowa, Polnischer Kreuzweg, Polska Scieżka 1993 SGTS 12 189

Etymologia:

N. złożona o znaczeniu kultowym od wyr. droga krzyżowa (stacje Męki Pańskiej) z członem polska. Ścieżka powstała w XIX w.,gdy tzw. Białą Drogą (zob.) zabroniono chodzić pielgrzymom polskim.