POLNY STAW(1) |
Polny Staw1

Nazwa:

Forma podstawowa: Polny Staw

Dopełniacz: -ego -u

Warianty nazw Pelagia (alternatywna)

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

staw i gospodarstwo rybne

Atrybuty obiektu:

staw, gospodarstwo rybne Goszcz

SENGŚ:

tom 10, strona 125

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Twardogóra, pow. oleś., woj. dlnśl. (2016)

Lokalizacja opisowa: Twardogóra, oleś., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Polny Staw, Pelagia, Auenteich URM 00-62 (MP 4570)

Etymologia:

N. polska Polny Staw tłumaczy n. niem. Aue-teich ‛ts.’; die Aue ‛niwa, błonie’; der Teich ‛staw’.