POLKOWICKIE LASY(1) |
Polkowickie Lasy1

Nazwa:

Forma podstawowa: Polkowickie Lasy

Dopełniacz: -ich -ów

Charakterystyka obiektu:

lasy

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 10, strona 122

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. polk., woj. dlnśl.(2002)

Lokalizacja opisowa: polk., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 09/08-67/68, 04/05-75/77, 06-76