POGORZELNIK(1) |
Pogorzelnik1

Nazwa:

Forma podstawowa: Pogorzelnik

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

bagno

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 10, strona 110

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. syc.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. syc.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 77-81 (MP 4772)