POGAŃSKA DOLINA(1) |
Pogańska Dolina1

Nazwa:

Forma podstawowa: Pogańska Dolina

Dopełniacz: -ej -y

Charakterystyka obiektu:

jar

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 10, strona 108

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Pog. Karkonoskie, Karkonosze, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1993 SGTS 3 161
Pogańska Dolina, Heiden Tilke URM 30-51/52 (MP 5160)