PODSKALE(2)
|
Podskale1

  • SENGŚ tom 10, strona 105

Nazwa:

Forma podstawowa: Podskale

Dopełniacz: -a

Warianty nazw Podzamcze (alternatywna, polski), Talkenstein (oficjalna, niemiecki), Talkenhäuser (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

ruiny zamku i zabudowania

Atrybuty obiektu:

ruina zamku (niem. Talkenstein) i zabudowania położone poniżej

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Gryfów Śląski, pow. lwów., woj. dlnśl. (2016)

Lokalizacja opisowa: cz. wsi Rząsiny, gm. Gryfów Śląski, pow. lwów., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
MPow lwów.
Talkenberg 1433 CDL II/2 449, 505
Talkenstein 1786 Z VI 136
Talkenstein, Talkenhäuser 1845 K45 733
Talkenhäuser 1908 SOV08 276
Talkenstein, Talkenhäuser 1941 SOV41 369
Talkenstein - Podskale, Talkenhäuser - Podzamcze 1951 R s.v.
1967 PRL 885
1974 MTurGI

    Etymologia:

  • Chrzest Komisji URM w miejsce pierw. n. niem. Talkenstein ‛twierdza na górze Talkenberg’, zob. Knie 733. Człon ~stein jest typowy dla niem. nazw zamków, miejsc obronnych, zwłaszcza położonych w miejscu górującym nad okolicą, oznacza nie tylko ‛kamień, skałę’, ale też ‛twierdzę’, por. Lahnstein. Gdy u podnóża ruin zamku powstała osada nazwano ją Talkenhäuser, por. niem. der Talk ‛talk, krzemian magnezu’, por. też n. os. Talke Gott82 163; das Haus ‛dom’.