PODMOKŁA(1) |
Podmokła1

Nazwa:

Forma podstawowa: Podmokła

Dopełniacz: -ej

Charakterystyka obiektu:

kulminacja

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

rozległa kulminacja 1001 m Wysokiego Grzbietu pomiędzy Polaną Izerską a Szerzawą

SENGŚ:

tom 10, strona 103

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Izerskie, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Podmokła, Tiefengrundkamm 1951 R s.v.
1989 SGTS 1 81

Etymologia:

Powojenny chrzest nazewniczy Podmokła nawiązuje częściowo do pierw. n. niem. Tiefengrundkamm ‛grzbiet przy dolinie, obniżeniu terenu’, por. tief ‛głęboki’; der Grund ‛dno, dolina, teren podmokły’; der Kamm ‛grzbiet, grzebień górski’ (n. metaf.).