PIWNICZNA(2) |
Piwniczna2

Nazwa:

Forma podstawowa: Piwniczna

Dopełniacz: -ej

Charakterystyka obiektu:

skałka

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

skałka wystająca ze zbocza Maślaka w Grzbiecie Południowym, w pobliżu Podgórek, gm. Świerzawa, pow. złotor., dlnśl.

SENGŚ:

tom 10, strona 57

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Kaczawskie, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
2000 SGTS 6 242

Etymologia:

N. pol. Piwniczna tłumaczy niem. Felsenkeller ‛skalna piwnica’; der Fels ‛skała’; der Keller ‛piwnica’, podobnie jak Kellerstein ‛piwniczna skała’. Oboczna n. niem. Bartel Berg ma znaczenie dzierż, od nazw. Bartel ← Bartolomäus Gott82 182; der Berg ‛góra’.