PIETRKI(1) |
Pietrki1

Nazwa:

Forma podstawowa: Pietrki

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

kopalnia torfu

Atrybuty obiektu:

kop. torfu w Kokotku

SENGŚ:

tom 10, strona 41

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. lubl., woj. śl. (2016)

Lokalizacja opisowa: cz. Lublińca, lubl., śl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Pietrki 1845 K45 300

Etymologia:

N. rodzinna Pietrki w l. mn. od Pietrek ← Piotr (a może to Pietrzki od Pietrzyk).