PIEKŁO(14) |
Piekło10

Nazwa:

Forma podstawowa: Piekło

Dopełniacz: -a

Warianty nazw Piekiełko (alternatywna)

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

bagno

Atrybuty obiektu:

trzęsawisko koło Międzyświecia

SENGŚ:

tom 10, strona 34

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Skoczów, pow. ciesz., woj. śl. (2016)

Lokalizacja opisowa: Skoczów, ciesz., śl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
pekuo 1939 Atl 50

Etymologia:

N. topogr. metaforyczna Piekło: piekło ‛miejsce trudno dostępne, oddalone od wsi’; por. też n. Raj, Niebo.