PIEKIELNA DOLINA(3) |
Piekielna Dolina1

Nazwa:

Forma podstawowa: Piekielna Dolina

Dopełniacz: -ej -y

Charakterystyka obiektu:

dolinka

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

skalista dolinka między Chojnikiem a Żarem

SENGŚ:

tom 10, strona 33

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Karkonosze, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1993 SGTS 3 154

Etymologia:

N. pol. Piekielna Dolina tłumaczy niem. Höllengrund ‛piekielna ziemia’; die Hölle ‛piekło’; der Grund ‛pole, ziemia’.