PIASZCZYTA(3) |
Piaszczyta2

Nazwa:

Forma podstawowa: Piaszczyta

Dopełniacz: -ej

Charakterystyka obiektu:

teren poligonu

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Atrybuty obiektu:

teren poligonu wojskowego

SENGŚ:

tom 10, strona 28

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. bol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 98-39/40 (MP 5459)

Etymologia:

N. metaf. Butterberg ‛maślana góra, tj. góra mająca tłustą, urodzajną ziemię’; die Butter ‛masło’.
Sztuczna n. pol. ustalona urzędowo, nie nawiązuje do n. niem. Albrechtsberg ‛wzgórze Albrechta’.