PIASTOWSKI DĄB(1) |
Piastowski Dąb1

Nazwa:

Forma podstawowa: Piastowski Dąb

Dopełniacz: -ego Dębu

Charakterystyka obiektu:

dąb

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Atrybuty obiektu:

dąb

SENGŚ:

tom 10, strona 27

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. oł.(1988)

Lokalizacja opisowa: d. pow. oł.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 46-56 (MP 5070)

Etymologia:

Nowa n. polska Piastowski Dąb zastąpiła niem. n. metaf. Königs-eiche ‛królewski dąb’, por. der König ‛król’; die Eiche ‛dąb’ (zapewne okazałe drzewo).