PIASKOWA DROGA(1) |
Piaskowa Droga1

Nazwa:

Forma podstawowa: Piaskowa Droga

Dopełniacz: -ej -i

Charakterystyka obiektu:

ścieżka

Klasa toponimu:

hodonimy

Atrybuty obiektu:

leśna ścieżka

SENGŚ:

tom 10, strona 26

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. mil.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 07-36 (MP 4468)

Etymologia:

Polska n. Piaskowa Droga nie ma związku z n. niem. Paske Weg, tj. n. mieszana z polskim członem dzierż. Pasek i niem. der Weg ‛droga’. Możliwe też znaczenie topogr. od wyrazu pas, pasek ‛wąskie przejście, wąwóz’; zob. Piaskowy Rów (Paske Graben) w tym samym powiecie.