PETRONIE(1) |
Petronie1

Nazwa:

Forma podstawowa: Petronie

Dopełniacz: -a

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

las i pastwisko

Atrybuty obiektu:

las i pastwisko w Leszkowicach, przys. Kotowic

SENGŚ:

tom 10, strona 19

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Pęcław, pow. głog., woj. dlnśl. (2016)

Lokalizacja opisowa: Pęcław, głog., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Die Petronie 1745/1797 WAPWr 2 2, V/97
Die Petronie 1819 WAPWr 2 2, VI/10

Etymologia:

N. dzierż. Petronie z przyr.-e (coll.) od n. os. Petron SłownikN VII 285.