PASTERNIK(47) |
Pasternik41

Nazwa:

Forma podstawowa: Pasternik

Dopełniacz: -a

Warianty nazw Schweitz (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

las i pastwisko

Atrybuty obiektu:

pastwisko i las

SENGŚ:

tom 9, strona 139

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. strzelin.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 10-44

Etymologia:

Schweitz = n. dzierż, od nazw. Schweitz, por. Schweitzer Gott82 531.
N. kult. Pasternik : wyr. pasternik ‛pastwisko’ (SGP IV 50 podaje węższe znaczenie wyr. ‛mały kawałek pastwiska przy wsi’). Zestawione w haśle niektóre n. mają pierw, pochodzenie niem.: