PARÓW(1) |
Parów1

Nazwa:

Forma podstawowa: Parów

Dopełniacz: Parowu

Warianty nazw Sikorka

Charakterystyka obiektu:

wąwóz

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 9, strona 133

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. strzel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 92/93-09 (MP 5574)