PAPROTNIK(8) |
Paprotnik2

Nazwa:

Forma podstawowa: Paprotnik

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

część zbocza

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

cz. zbocza Tępego Szczytu

SENGŚ:

tom 9, strona 131

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Karkonosze

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Paprotnik, In der Zwinge URM 26-46 i SGTS 3 149

Etymologia:

Pierw. n. niem. In der Zwinge, por. niem. die Zwinge ‛szpona’, tj. ‛skała w kształcie szpony, klamry’. In der Zwinge-wyr. przyim. ‛do szpony’.
N. topogr. od przym. paprotny ← paproć, tj. ‛paprotne miejsce’.