PAŃSKI KAMIEŃ(1) |
Pański Kamień1

Nazwa:

Forma podstawowa: Pański Kamień

Dopełniacz: -ego Kamienia

Charakterystyka obiektu:

kamień graniczny

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

kamień graniczny na skrzyżowaniu dróg na wys. 972 m na zach. zboczu Wielkiej Sowy

SENGŚ:

tom 9, strona 129

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Sowie, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Pański Kamień, Dreiherrnstein 1995 SGTS 11 296

Etymologia:

Kamień znajdował się na styku włości hr. von Hochberga z Książa, hr. Magnisa z Bożkowa i hr. Sandretzky’ego z Bielawy.