PAGE(11) |
Page1

Nazwa:

Forma podstawowa: Page

Charakterystyka obiektu:

pastwiska

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 9, strona 123

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Brzeg, woj. opol.(1985)

Lokalizacja opisowa: Lipki, Brzeg, opol.