PACZYŃSKI(2) |
Paczyński2

Nazwa:

Forma podstawowa: Paczyński

Dopełniacz: -ego

Charakterystyka obiektu:

strumyk

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 9, strona 122

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Jemielno, woj. lesz.(1985)

Lokalizacja opisowa: Czeladź Wielka, Jemielno, lesz.

Etymologia:

N. w zapisie hybrydalnym z członem pol. Paszeńskie (trawy) od wyr. pasza ‛pokarm dla bydła’, niem. der Rasen ‛trawa, trawnik’, tj. ‛miejsce wypasu’.