PACZKOWICE(2) |
Paczkowice2

Nazwa:

Forma podstawowa: Paczkowice

Dopełniacz: -ic

Warianty nazw Sankt Hedwigsruh (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

klasztor i osada

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 9, strona 121

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. wroc. (1991)

Lokalizacja opisowa: d. klasztor i os., dziś cz. Brzegu Dolnego, wroc.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Sankt Hedwigsruh 1941 SOV41 325
Paczkowice, Sankt Hedwigsruh 1951 R s.v.
Paczkowice 1958 MPow woł.
Paczkowice 1967 PRL 810

Etymologia:

Pierw. n. niem. Sankt Hedwigsruh ‛spokój św. Jadwigi’ n. klasztoru.