OWCZY MOST(1) |
Owczy Most1

Nazwa:

Forma podstawowa: Owczy Most

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

wał

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 9, strona 116

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. mil.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 08-32 (MP 4468)