OWCZARSKA POLANA(1) |
Owczarska Polana1

Nazwa:

Forma podstawowa: Owczarska Polana

Dopełniacz: -ej -y

Charakterystyka obiektu:

polana

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 9, strona 115

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Bialskie, Sudety Wsch.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1976 MTurMŚ
Owczarska Polana Mazurski