ORŁOWA(4) |
Orłowa1

Nazwa:

Forma podstawowa: Orłowa

Dopełniacz: -ej

Charakterystyka obiektu:

Klasa toponimu:

SENGŚ:

tom 9, strona 92

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Ustroń, woj. biel.(1994)

Lokalizacja opisowa: cz. Ustronia, Ustroń, biel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Orłowa 1981 Wyk II 636
Orłowa 1984 Mróz84 132

Etymologia:

N. ponowiona z n. g. i n. ter. Orłowa genetycznie związane z wyr. orzeł, przym. orłowa (góra).