OPIEKUN(1) |
Opiekun1

Nazwa:

Forma podstawowa: Opiekun

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

pole

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 9, strona 88

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. biel.(1994)

Lokalizacja opisowa: d. pow. biel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 73/74-87/88 (MB 49/28 B)