OLSZANICA(3) |
Olszanica3

  • SENGŚ tom 9, strona 75

Nazwa:

Forma podstawowa: Olszanica

Dopełniacz: -y

Warianty nazw Olsche Bruch (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

rezerwat

Atrybuty obiektu:

rezerwat leśny Zabór

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: leśn. Kadłub, gm. Miękinia, wroc.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 76-08/10 (MP 4766)

    Etymologia:

  • Pierw. n. pol. Olsze : olcha w zapisie hybrydalnym z członem Bruch ‛bagno’.