OŁAWKA(5) |
Oławka2

Nazwa:

Forma podstawowa: Oławka

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

rozlewisko

Klasa toponimu:

hydronimy

Atrybuty obiektu:

rozlewisko Oławy, Odra

SENGŚ:

tom 9, strona 84

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 57/58-39

Etymologia:

Breites Wasser = ‛szeroka woda’.
W haśle zestawione zostały n. ustalone przez Komisję URM dla n. niem.