OKOPY(4) |
Okopy3

Nazwa:

Forma podstawowa: Okopy

Dopełniacz: -ów

Charakterystyka obiektu:

okopy

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 9, strona 66

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. złotor.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. złotor.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 45-61 (MP 5160)