OKOPY(4) |
Okopy2

Nazwa:

Forma podstawowa: Okopy

Dopełniacz: -ów

Charakterystyka obiektu:

nasypy

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

nasypy

SENGŚ:

tom 9, strona 66

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. lubin.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. lubin.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 91-78 (MP 4662)

Etymologia:

Powojenne ustalenie Komisji URM Okopy,l. mn. od wyr. okop ‛szaniec’ dla: 1. niem. Kaltecke = ‛zimny kąt’; kalt ‛zimny’ (w toponimii niem. przym. tym określano miejsce pozbawione słońca); die Ecke ‛kąt, zaułek’. 2. Alte Schanzen = ‛stare okopy, szańce’; alt ‛stary’; die Schanze ‛szaniec, okop’. 3. Schanzen — ‛okopy’.4. Lausmanns Hübel = ‛pagórek Lausmanna’; por. nazw. Lausmann Gott82 397; der Hübel = ‛pagórek, wzniesienie’. Oboczna n. Pagórek Wszawca związana z pierwszym osadnikiem w dolinie Łomniczki.