OKOPISKO(2) |
Okopisko2

Nazwa:

Forma podstawowa: Okopisko

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

wał

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 9, strona 65

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. złotor.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. złotor.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 81-59/60 (MP 4761)