OGRÓDKI(7) |
Ogródki6

Nazwa:

Forma podstawowa: Ogródki

Dopełniacz: -ów

Charakterystyka obiektu:

ogródki działkowe

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

ogródki działkowe w Małomicach

SENGŚ:

tom 9, strona 63

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. ziel.(1991)

Lokalizacja opisowa: ziel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 13-30

Etymologia:

Pierw. n. niem. Lauben Kolonie = ‛osiedle działkowe’; die Laubenkolonie ‛ts.’; por. Nad Torem (Lauben) SNGŚ VIII 113.
N. powojenna Ogródki nawiązuje do niem. Neu-garten = ‛nowy ogród’; neu ‛nowy’; der Gärten ‛ogród’. Niem. Oppeln = n. m. Opole lub nazw. Oppeln (nosiła je rodzina rycerska z Oppeln na Górnych Łużycach, która była w posiadaniu licznych dóbr w Świdnickiem, zob. Jurek 261).