ODARTE SKAŁY(1) |
Odarte Skały1

Nazwa:

Forma podstawowa: Odarte Skały

Dopełniacz: -ych Skał

Charakterystyka obiektu:

kamieniołom

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

kamieniołom bazaltu na zboczach Urwistej (koło Rębiszowa, gm. Mirsk, jel.)

SENGŚ:

tom 9, strona 55

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Grzbiet Kamienicki, G. Izerskie, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Odarte Skały, Fickenstein Mazurski
Odarte Skały, Rabishauer Basaltbruch 1989 SGTS 1 74

Etymologia:

Nowa n. powojenna w miejsce niem. Rabishauer Basaltbruch ‛rębiszowski kamieniołom bazaltu’, por. Rabishau-pol. Rębiszów. Druga n. niem. Fickenstein = ‛skała w kształcie kieszeni’; die Ficke ‛kieszeń’ (n. metaf.).