OCHOTA MAGDALEŃSKA(1) |
Ochota Magdaleńska1

Nazwa:

Forma podstawowa: Ochota Magdaleńska

Dopełniacz: -y Magdaleńskiej

Charakterystyka obiektu:

fragment krawędzi

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

fragment krawędzi nad Szosą Stu Zakrętów

SENGŚ:

tom 9, strona 53

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Stołowe, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Ochota Magdaleńska, Magdalenenslust Mazurski

Etymologia:

N. pol. jest tłumaczeniem n. niem. Magdalenenslust ‛ts.’; die Lust ‛ochota’; Magdalena im. ż.