OBORY(4) |
Obory1

Nazwa:

Forma podstawowa: Obory

Dopełniacz: Obór

Charakterystyka obiektu:

majątek

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 9, strona 49

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Polkowice, woj. leg.(1991)

Lokalizacja opisowa: Polkowice, leg.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 07/08-71/72