OBORA(47) |
Obora46

Nazwa:

Forma podstawowa: Obora

Dopełniacz: -y

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

las i pastwisko

Atrybuty obiektu:

las i pastwisko

SENGŚ:

tom 9, strona 47

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Oława, woj. wroc. (1985)

Lokalizacja opisowa: Bystrzyca, Oława, wroc.

Etymologia:

N. topogr. Obora : obora ‛pastwisko’ SGŚl (kartoteka) lub ‛wolna przestrzeń między budynkami gospodarczymi’ SJP V 570. Mniej prawdopodobne jest znaczenie kult. od wyrazu obora ‛pomieszczenie dla bydła’. N. ta poświadczona jest w licznych n. ter. odnoszących się do n. łąk, lasów, pól, wrzosowisk leśnych itp. Tylko jedna n. (Ad6) ma pierw, pochodzenie niem. Tiergartenberg = ‛góra przy zwierzyńcu’; der Tiergarten ‛ogród zoologiczny’. Pozostałe n. niem.: Sandhöhe (Ad2) oraz Hutung (Ad4) są germanizacyjnymi chrztami z okresu międzywojennego.