OBNIŻENIE DUSZNICKIE(1) |
Obniżenie Dusznickie1

Nazwa:

Forma podstawowa: Obniżenie Dusznickie

Dopełniacz: -a Dusznickiego

Charakterystyka obiektu:

obniżenie

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 9, strona 47

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. wałb.(1991)

Lokalizacja opisowa: wałb.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1976 MTurGSt
1951 R s.v.