NOWY WAŁ(1) |
Nowy Wał1

Nazwa:

Forma podstawowa: Nowy Wał

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

wał

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 9, strona 37

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. brzeski(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. brzeski

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 30-77 (MP 5172)