NOGATKA(1) |
Nogatka1

  • SENGŚ tom 9, strona 9

Nazwa:

Forma podstawowa: Nogatka

Dopełniacz: -i

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

nazwa terenowa

Atrybuty obiektu:

wś Bogacica

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Kluczbork, woj. opol. (1988)

Lokalizacja opisowa: Kluczbork, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Nogatka Fl1 248/59

    Etymologia:

  • N. topogr. (metaf.) Nogatka : nogaty nawiązująca do kształtu pola biegnącego w bok od jakiejś całości, odgałęzienie, ramię, por. rogatka: rogaty, oraz n. ter. Ogoniatka : ogoniaty Maz82 118.