NIEDŹWIADEK(7) |
Niedźwiadek3

Nazwa:

Forma podstawowa: Niedźwiadek

Dopełniacz: -ka

Charakterystyka obiektu:

skałka

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 8, strona 137

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. jel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 28-39 (MP 5259)

Etymologia:

Theinstein = ‛skałka Theina’, por. nazw. Thein(e) Gott82 227; der Stein ‛skała, kamień’.